bilgilendirme
Bilgilendirme (Loglama)

Uygulama içerisinde yapılan her işlem olumlu yada olumsuz şekilde loglanmaktadır.

imzalama
İmzalama

Tübitak tarafından üretilen USB tipi imza cihazları veya HSM cihazları ile 100% uyumlu imza atma ve imza kontrolü özellikleri vardır.

çoklu şirketler desteği
Çoklu Şirket Desteği

Sınırsız sayıda şirket ekleyerek, şirketlerin bağımsız olarak e-Defter yönetimini sağlayabilirsiniz.

hatırlatma servisi
Hatırlatma Servisi

Yasal süreye sizin belirlediğiniz gün kala ilgili kişilere her gün hatırlatma e-postası gönderilmektedir.

zamanlayıcı
Zamanlayıcı

Sistemin kalbi durumundadır. Tüm GİB ile alakalı işlemler zamanlayıcı tarafından yönetilir ve takibi yapılır.

arşivleme saklama
Arşivleme / Saklama

Oluşturulan faturalar ve raporlar 6 ay sistemde saklanır. Saklama hizmeti ile bu süre 10 yıl uzatılabilir.

rol ve yetki yönetimi
Rol ve Yetki Yönetimi

%100 değiştirilebilir yetki seviyesi sayesinde, hem kullanıcı hem de rol bazında yetki tanımlaması yapılabilmektedir.

entegrasyon yöntemleri
Entegrasyon Yöntemleri

Kaynak sistemler ile web servis, dosya upload (xml, excel) ile çalışabilmektedir.

Neden e-Dönüşüm?

Neden e-Dönüşüm?

Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlar ve değişen global ihtiyaçlar, doğrultusunda etkin, daha verimli hizmet vermek için insan, iş süreçleri ve teknolojinin elektronik dönüşümüne e-Dönüşüm denir.

e-Fatura işleme, daha hızlı fatura teslimatı sağlayarak ödeme döngüsüne kadar geçen süreyi kısaltacaktır. Bu, daha iyi bir nakit akışına yol açacaktır.

e-Dönüşüm, bir kuruluşun fatura işlemlerini otomatikleştirmesine olanak tanır. Böylece alıcılar, tedarikçiler ve finans departmanları dahil tüm paydaşlar çeşitli taktik ve stratejik faydalar elde edebilir. e-Dönüşüm ürünlerinin (e-Fatura vb) kullanıma sunulmasıyla firmalar, baskı, posta ve depolama başlıkları altındaki harcamalarını kısabilir. Ayrıca, e-Faturaları doğrudan şirketin ERP sistemine beslenebildiği için işlem maliyetlerinde bir azalma olacaktır.

Süreç Verimliliği e-Fatura, organizasyonel düzeyde daha fazla şeffaflık ve daha uyumlu süreçlere yol açacaktır.

e-Dönüşüm, dolandırıcılık veya belge sahteciliği olasılığını azaltan güvenli

Güvenlik &
Yetkilendirme
Kullanıcılara birden fazla rol atanabilir ve/veya gruplar yaratılabilir. Sistemde tanımlanan her bir kullanıcı için isteğe bağlı olarak alt firma tanımalaması yapılabilir. Şirket yetkilisi tarafından kullanıcıların sahip olduğu rol ve yetkiler değiştirilebilir.

Herhangi bir eposta gönderim işleminde belgeyi kimin ne zaman gönderdiği, belgenin durumu hakkında bilgi kaydı tutulabilir.

Gelen faturaların muhasebeye işlenmesinden önce farklı onay mekanizmalarına sokulabilir. Tek onay, çoklu onay, sıralı onay gibi.

Kolay ve etkin bir yönetici arabirimi, sistemin bütünü, sistem parametreleri, yetki tanımları ve kullanıcı yönetimi programın kendi arabirimi içerisinden, yönetici hakkı olan kullanıcılar tarafından yapılabilir.

Yetkilendirme her bir modül için ayrı ayrı ve detay yetki tanımlarına sahiptir.

Yetkilendirme sistemi rol bazlıdır ve herhangi bir kodlamaya ihtiyaç duymadan yapılabilir. Sistemde değişik roller tanımlayıp bu rollere yetkiler verilebilir.

Güvenlik ve Yetkilendirme
Yazılım Standartları &
Teknik Özellikler
Yazılım Standartları ve Teknik Özellikler

Sistem üzerindeki dokümanlar, uygulamalar içerisinden direkt olarak e-posta ile gönderilebilir.

Api lar ile json, xml ve ubl-tr formatı gibi standart yöntemlerle harici uygulamalarla entegrasyon olanağı sağlanmaktadır.

Portalda bulunan tüm fonksiyonları api aracılığıyla ERP sistemi ile entegrasyonu sağlanabilir. Bilinen en yaygın ERP’ler ile entegrasyon imkanı vardır. SAP, ORACLE, AXAPTA, BAAN, IFS, LOGO, NETSİS, MİKRO ve IN-HOUSE

Tek tuşla arşivleme ve arşivden geri alma işlemleri yapılabilir. Uygulama, çoklu şirket yapısını desteklemektedir. Tüm şirketler tek arayüzden aynı anda çalışabilmektedir.

Gelişmiş uyarı ve bilgilendirme mekanizması bulunmaktadır.

Yazılım Standart arka plan
Yazılım Standart arka plan
Yazılım Standartları

Uygulama, çoklu şirket/şube yapısını desteklemektedir. Tüm şirketler/şubeler tek arayüzden aynı anda çalışabilmektedir.

Özelleştirilebilir veri erişim yapısı ve kimlik doğrulama altyapısı ile Active Directory sistemine entegre olabilmektedir. (LDAP)

Gelişmiş uyarı ve bilgilendirme mekanizması bulunmaktadır.

e-Fatura & e-Arşiv
Yazılımı
e-Fatura ve e-Arşiv Yazılımı
Uygulama Özellikleri
 • Gelen, giden, hatalı, red statüsündeki e-Faturaların raporlanması, raporların farklı seçim kriterlerine göre yapılabilmesinin sağlanması
 • Gelen, giden faturaların durum takibinin yapılması.
 • Arşivlenen faturaların sorgulanıp, görüntülenebilmesi
 • Detaylı Hata loglama ve log listeleme
 • Hata uyarı mekanizmaları (kullanıcıya ve teknik ekibe)
 • Gelen faturaların kullanıcının belirleyeceği içeriğe göre ayrıştırılabilmesi (detaylı fatura yönlendirme kuralları, tüm UBL-TR elemanları için kural oluşturabilme)
 • Düzenli kesilen faturaları taslak olarak kaydedip, yeni fatura oluşturmadan kaydedilen taslak faturayı kullanma imkanı
 • Daha önce oluşturulmuş bir faturadan kopyalama yaparak yeni bir fatura oluşturma
 • Gelen faturadan tek tuşla iade faturası oluşturma
 • Excel ile fatura veya fatura kalemlerini yükleme
 • PDF çıktıları alma (tek fatura veya toplu faturaların tek/ayrı ayrı pdf çıktısı)
 • Manuel e-mail gönderimi sağlanarak faturaların alıcı ve müşterilere e-mail ile önderilebilmesi (birden fazla pdf’I tek e-mail ile gönderme)
 • Müşteri bazında gelen faturalara göre ilgili departmanların e-mail ile bilgilendirilmesi
 • Firma bazında senaryo tipine göre bilgilendirme, bildirim gönderme
 • Fatura numara yönetimi : Tek seri, gün bazında seri, şube bazında seri, aylık seri, ERP’den seri
 • Fatura şablon yönetimi (XSLT dizayn)
 • İki Adımlı Doğrulama sistemi ile kullanıcı girişi
 • Fatura filtrelemeyi isteğe göre özelleştirip kaydetme, daha sonra tek tuşla kaydedilen filtre ile arama
 • Gelen-Giden e-Belge ekranlarında listelenen kolonların özelleştirilmesi
 • Global search ile yetkili olunan firmalar içerisinde Doküman No, Ettn, Kaynak Id, Cari, VKN/TCKN, Zarf No ve Sipariş No alanları ile tek noktadan arama özelliği
 • Gib portal veya harici yollarla iptal yada itiraz edilen faturaları portal üzerinde iptal veya itiraz edildi olarak işaretleyebilirsiniz
Fatura Yönlendirme
CARİ
Tek bir Cari veya bir cari grup bazından gelen faturaları ilgili kişilere yönlendirme
KEYWORD
UBL-TR formatı içindeki herhangi bir alan bazından filtreleme (içinde geçen, - ile başlayan) ve ilgili kişilere yönlendirme
GRUP
Tutar, Firma ve Senaryo bazında gelen faturaların ilgisine yönlendirilmesi
e-İrsaliye
Yazılımı
e-İrsaliye
Uygulama Özellikleri
 • Gelen, giden, hatalı, red statüsündeki e-irsaliyelerin raporlanması, raporların farklı seçim kriterlerine göre yapılabilmesinin sağlanması
 • Gelen, giden irsaliyelerin durum takibinin yapılması.
 • Arşivlenen irsaliyelerin sorgulanıp, görüntülenebilmesi
 • Detaylı Hata loglama ve log listeleme
 • Hata uyarı mekanizmaları (kullanıcıya ve teknik ekibe)
 • Gelen irsaliyelerin kullanıcının belirleyeceği içeriğe göre ayrıştırılabilmesi (detaylı irsaliye yönlendirme kuralları, tüm UBL-TR elemanları için kural oluşturabilme)
 • Düzenli kesilen irsaliyeleri taslak olarak kaydedip, yeni fatura oluşturmadan kaydedilen taslak faturayı kullanma imkanı
 • Daha önce oluşturulmuş bir irsaliyeden kopyalama yaparak yeni bir irsaliye oluşturma
 • Excel ile irsaliye veya irsaliye kalemlerini yükleme
 • PDF çıktıları alma, 2 ya da 3 nüsha perforajlı tasarıma uygun
 • Manuel e-mail gönderimi sağlanarak irsaliyelerin alıcı ve müşterilere e-mail ile gönderilebilmesi (birden fazla pdf’i tek e-mail ile gönderme)
 • Müşteri bazında gelen irsaliyelere göre ilgili departmanların e-mail ile bilgilendirilmesi
 • İrsaliye numara yönetimi : Tek seri, gün bazında seri, şube bazında seri, aylık seri, ERP’den seri
 • İrsaliye şablon yönetimi (XSLT dizayn)
 • İki Adımlı Doğrulama sistemi ile kullanıcı girişi İrsaliye Filtrelemeyi isteğe göre özelleştirip kaydetme, daha sonra tek tuşla kaydedilen filtre ile arama
 • Gelen-Giden e-Belge ekranlarında listelenen kolonların özelleştirilmesi
 • Global search ile yetkili olunan firmalar içerisinde Doküman No, Ettn, Kaynak Id, Cari, VKN/TCKN, Zarf No ve Sipariş No alanları ile tek noktadan arama özelliği
İrsaliye Yönlendirme
CARİ
Tek bir Cari veya bir cari grup bazından gelen irsaliye ile ilgili kişilere yönlendirme
KEYWORD
UBL-TR formatı içindeki herhangi bir alan bazından filtreleme (içinde geçen, - ile başlayan) ve ilgili kişilere yönlendirme
GRUP
Tutar, Firma ve Senaryo bazında gelen faturaların ilgisine yönlendirilmesi
e-Defter
Yazılımı
Local olarak kurulum yapılabilir 
            istenilirse Bulut üzerinden de kullanılabilir.
Local olarak kurulum yapılabilir istenilirse Bulut üzerinden de kullanılabilir.
Platform bağımsızdır. Tüm ERP ve Muhasebe 
            Sistemleri ile entegre çalışabilir
Platform bağımsızdır. Tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri ile entegre çalışabilir.
Veri Analizi, Oluşturulacak defter verilerinin 
            GİB standartlarına göre uyumluluk kontrolü yapılır.
Veri Analizi, Oluşturulacak defter verilerinin GİB standartlarına göre uyumluluk kontrolü yapılır.
Standartlara uymayan verinin muhasebe
              fiş numarası bazında gösterimi sağlanır.
Standartlara uymayan verinin muhasebe fiş numarası bazında gösterimi sağlanır.
Local olarak kurulum yapılabilir istenilirse
            Bulut üzerinden de kullanılabilir.
Local olarak kurulum yapılabilir istenilirse Bulut üzerinden de kullanılabilir.
Platform bağımsızdır tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri 
            ile entegre çalışabilir.
Platform bağımsızdır tüm ERP ve Muhasebe Sistemleri ile entegre çalışabilir.
Veri Analizi, Oluşturulacak defter verilerinin 
            GİB standartlarına göre uyumluluk kontrolü yapılır.
Veri Analizi, Oluşturulacak defter verilerinin GİB standartlarına göre uyumluluk kontrolü yapılır.
Standartlara uymayan verinin muhasebe
              fiş numarası bazında gösterimi sağlanır
Standartlara uymayan verinin muhasebe fiş numarası bazında gösterimi sağlanır
e-Defter
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylanmış kullanımı kolay, arayüzü sade ve bilgilendirme özellikleri ön planda olan platform bağımsız bir yazılımdır.

e-Bilet
Yazılımı

e-Bilet Yazılımı
Karayolu Bileti
Havayolu Bileti
Etkinlik Bileti
Dokümanlar, Uygulamalar Sistem üzerindeki dokümanlar, uygulamalar içerisinden direkt olarak e-posta ile gönderilebilir.
Api lar ile json,a entegrasyon olanağı Api lar ile json, xml formatı gibi standart yöntemlerle harici uygulamalarla entegrasyon olanağı sağlanmaktadır.
api aracılığıyla ERP ve Biletleme Sistemi Portalda bulunan tüm fonksiyonları api aracılığıyla ERP ve Biletleme Sistemi ile entegrasyonu sağlanabilir.
Gelişmiş uyarı ve bilgilendirme Gelişmiş uyarı ve bilgilendirme mekanizması bulunmaktadır.
 Çoklu şirket / Şube yapısı Uygulama, çoklu şirket / Şube yapısını desteklemektedir. Tüm şirketler tek arayüzden aynı anda çalışabilmektedir.
Biletleme Yazılımlarına hızlı ve kolay entegrasyon imkanı sağlar.

e-Smm e-Müstahsil
Yazılımı

e-Smm ve e-Müstahsil Yazılımı
e-Dönüşüm Uygulamaları kağıt, toner ve kargo masraflarından tasarruf etmenizi sağlar.
e-Müstahsil Yazılımı
 • Sistem üzerindeki dokümanlar, uygulamalar içerisinden direkt olarak e-posta ile gönderilebilir.
 • Api lar ile json, xml formatı gibi standart yöntemlerle harici uygulamalarla entegrasyon olanağı sağlanmaktadır.
 • Portalda bulunan tüm fonksiyonları api aracılığıyla ERP sistemi ile entegrasyonu sağlanabilir.
 • Gelişmiş uyarı ve bilgilendirme mekanizması bulunmaktadır.

Bize Güvenen Firmalar

Halkbank
Sanko
KVK
alBaraka
Abdi İbrahim
telefon 0 216 577 69 21
e-posta info@VBT Yazılım A.Ş.@vbt.com.tr

İletişim Bilgileri

Bizimle iletişime geçmek için lütfen formu doldurunuz.

Buton Gönder